Contra-expertise bouwregelgeving | bouw

Contra-expertise

Het kan zo zijn dat u twijfelt of nog niet helemaal zeker bent over de zorgvuldigheid en het waarheidsgehalte van het door een andere partij (publiek of privaat) uitgevoerd onderzoek. De onzekerheid en onduidelijkheid kan mogelijkerwijs worden weggenomen door hetzij de andere partij te verzoeken om een onafhankelijke contra-expertise (tegenonderzoek) hetzij er zelf een te laten uitvoeren. Het Expertisecentrum is een specialist in het onderbouwd opstellen van tegenonderzoeken/second opinions.

Contra-expertise

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw geeft een second-opnion die in rechtelijke en quasi-rechtelijke procedures (bezwaar en beroep) als deskundigenbewijs kan dienen. Ook voorafgaand aan deze procedures kunnen contra-expertises nuttig zijn, bijvoorbeeld om een partij te overtuigen. Het tegenonderzoek kan als grondslag fungeren voor het overleg met de andere partij.

Voor de waarheidsvinding kan het van belang zijn om een contra-expertise uit te voeren. Advocaten en rechters kunnen het Expertisecentrum verzoeken om een tegenonderzoek uit te voeren en daarvan een rapportage op te stellen, teneinde duidelijkheid te verschaffen over datgene wat de partijen verdeeld houdt. Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt in overeenstemming met de juridische randvoorwaarden en wetenschappelijke normen gewerkt.

Onafhankelijke werkwijze

De experts gaan bij het uitvoeren van een tegenonderzoek op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze te werk, waarbij de zorgvuldigheidsnormen in acht worden genomen. Het tegenonderzoek kan de beweringen van een ander onderzoek in zijn geheel of op punten betwisten dan wel onderschrijven.

Contra-expertise nodig?

Als u een contra-expertise door het ERB wilt laten uitvoeren, dan kunt u dat per mail of telefoon bekend maken: info@bouwregelwerk.org tel: 015 2565 219

Contactformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English