Procesondersteuning bouwprocedures

Procesondersteuning

Bouwen is een procesmatige activiteit. Tijdens dit proces kunnen in afzonderlijke fases vragen over de bouwtechnische regelgeving aan de orde komen. Het ERB ondersteunt partijen (publiek of privaat) in de te maken vertaalslag van (bouw)techniek naar het geldende recht. Het ERB heeft zowel juristen als juridisch geschoolde technici in huis.

Advocatuur

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw hecht veel waarde aan samenwerking met de togaberoepen: advocatuur en rechtspraak. Vanwege het overwegend technische karakter van de bouwregelgeving, waaraan mathematische normen en standaarden ten grondslag liggen, is de complexe materie niet gemakkelijk te doorgronden. De experts kunnen elementaire kennis over technische regelgeving aanvullen. In zaken waarin de bouwregelgeving ter disscussie staat kunnen de experts worden verzocht om bijvoorbeeld als deskundigen op te treden.

Meer informatie

Heeft u juridische ondersteuning nodig tijdens uw bouwproces? Dan kunt u contact opnemen per mail info@bouwregelwerk.org of  telefonisch: 015 2565 219

Contactformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English