Hoger onderwijs bouwregelgeving

Hoger onderwijs

In samenwerking met universiteiten en hogescholen verzorgt het Expertisecentrum Regelgeving Bouw onderwijs over bouwregelgeving in de breedste zin van het woord. Voor onderwijsinstellingen geldt het ERB als een intellectuele sparring- en organisatiepartner. Samen proberen wij te bezien hoe het onderwerp bouwregelgeving in het bestaande of nog in te richten curriculum kan worden ingepast.

Het Expertisecentrum heeft over de bouwregelgeving een scala aan fundamentele kennis in huis. In onze onderwijsbijdragen komen zowel de theorie als de praktijk aan bod. De theorie gaat in op de grondslagen van de bouwregelgeving. De praktijk heeft betrekking op hoe de bouwregelgeving in de dagelijkse werkelijkheid functioneert en uitpakt. In onze visie moet voor een integraal begrip van de bouwregelgeving tijdens de opleiding beide facetten behandeld worden.

Thans onderhouden wij samenwerkingsverbanden met verschillende onderwijsinstellingen. Wij leveren zowel structurele als periodieke bijdragen. In samenspraak wordt er een onderwijsprogramma samengesteld dat aansluit bij de kennis en vaardigheden van de doelgroep. Het Expertisecentrum kan gevraagd worden om (gast)colleges, seminars, workshops en andere onderwijsactiviteiten te verzorgen. Aan onder meer de volgende opleidingsvarianten kunnen wij een bijdrage leveren:

Onderzoekers

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw onderhoudt de Kennisbank die ze ook ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek ter beschikking stelt aan onderzoekers. Voorts kunnen wij ondersteuning bieden aan onderzoekers door het onderzoekstraject te begeleiden en of  mee te denken over het te onderzoeken onderwerp. Ook kunnen wij eventueel participeren in de onderzoeksgroep.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze educatieve of onderzoeksbijdragen? Bent u benieuwd wat Expertisecentrum Regelgeving Bouw voor u op het gebied van onderzoek en onderwijs kan betekenen? Neem dan contact op: info@bouwregelwerk.org tel: 015 2565 219

Contactformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English