Juristen | bouwregelgeving | Bouwbesluit 2012

Juristen

Speciaal voor juristen verzorgt het Expertisecentrum Regelgeving Bouw op maat gesneden trainingen, cursussen, voorlichtingen over de finesses van de technische bouwregelgeving. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de bouwregelgeving? Of wilt u gewoon een eerste kennismaking met de fundamenten van de bouwtechnische regelgeving? Bij ERB kunt u als kantoor of beroepsgroep terecht voor de nodige knowhow over de bouwregelgeving.

Onze nauwe samenwerking met juristen leert ons dat geïntegreerde kennis van technische regelgeving onmisbaar is voor hun praktijkuitoefening. In zaken waarin bouwregelgeving een rol speelt is een integrale beschouwing van de bouwregelgeving wenselijk. Om juristen kennis van de bouwregelgeving en toepassingsvaardigheden aan te reiken, verzorgt het Expertisecentrum voor deze beroepsgroep bijscholingsactiviteiten.

Programma's

De cursussen en opleidingen worden gekenmerkt door een integrale bestudering van de samenhangende bouwregelgeving. Afhankelijk van wat de doelstellingen van het gevraagde bijscholingstraject zijn, kunnen alle relevante wet- en regelgeving de revue passeren: Woningwet, Bouwbesluit, Omgevingsrecht, Wabo, Awb etc. De cursussen kunnen desgewenst het basisniveau van de bouwregelgeving behandelen of de diepte ingaan en derhalve de regelgeving op specialisatieniveau behandelen. Verder zijn onze educatieprogramma's altijd toegespitst op actuele thema's en recente juridische ontwikkelingen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de opleidingsmogelijkheden? Neem dan gerust contact op: info@bouwregelwerk.org tel: 015 2565 219

Contactformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English