Externe bronnen bouwregelgeving

Externe bronnen

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw voorziet niet in het ter beschikking stellen van vigerende wetteksten of informatiebronnen die elders op het internet te vinden zijn. Het Expertisecentrum heeft zich toegelegd op het leveren van gedocumenteerde kennisbronnen over de toepassing en interpretatie van die (legislatieve) informatiebronnen.

Om u enigszins op weg te helpen verwijzen we hieronder naar relevante externe bronnen. Aan sommige van de onderstaande kennisinstellingen en platfora levert het ERB een inhoudelijke bijdrage.

Wet- en regelgeving

Kennisinstellingen

Netwerkorganisaties

Onderwijsinstituten

Internationaal

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English