Motievenbank | Kennisbank bouwregelgeving | Bouwbesluit

Motievenbank

Onder de naam "Motievenbank" bouwt het Expertisecentrum Regelgeving Bouw een bibliotheek van relevante studies, rapportages, notities enz. die de achtergrondinformatie van de bouwregelgeving bevatten. De (titels) bibliografische bronnen kunnen in de kennisbank worden ingezien. Voor het bestuderen van de stukken kunt u op het kantoor van ERB terecht. Uitsluitend op afspraak kunt u ter kantore de bibliotheek raadplegen. Wilt u een afspraak maken, stuur dan een mail naar: info@bouwregelwerk.org.

Adres:
Van der Burghweg 1C
2628 CS Delft

De studies in de Motievenbank worden vooral van belang geacht bij het opstellen van gelijkwaardigheidsverklaringen, prestatieverklaringen en andere context-afhankelijke toetsen.

Systematiek

Voor de registratie en systematiek is de zogenaamde Dublin Core gebruikt, zodat op titel, auteur, datum, uitgever en categorie gezocht kan worden. De categorieën zijn ontleend aan het proefschrift van dr. ir. N.P.M. Scholten, "Technische en juridische grondslagen van de bouwregelgeving. Woningwet en Bouwbesluit." De gebruikte categorieën zijn: systematiek, normalisatie, belastingen en vervormingen, metselwerk, betonconstructies, staalconstructies, houtconstructies, aluminiumconstructies, constructief glas, funderingen, geluidwering, rioleringen, ventilatie, daglicht, thermische isolatie, luchtdoorlatendheid, elektriciteit, gasinstallaties, drinkwaterinstallaties, brandveiligheid, vochtwering, liften, trappen, meterkasten, brievenbussen, inbraakveiligheid, maten en oppervlakten, kosteneffectstudies, overige en algemeen.

Start met zoeken

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English