Expertonderzoek bouw

Expertonderzoek

Onze specialistische kennis en kunde maakt dat we een regelmatig ingeschakeld onderzoeksinstituut zijn. De onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten komen van zowel overheids- als marktpartijen. Afhankelijk van het gewenste onderzoek, kan een expertonderzoek worden uitgevoerd op een abstract dan wel concreet niveau. Een abstract onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk tot de behandeling en uiteenzetting van de wet- en regelgeving en de literatuur in relatie tot het voorgelegde vraagstuk, terwijl een concreet onderzoek betrekking heeft op een concrete casus. In de parktijk is er meestal sprake van een onderzoek dat beide niveaus bestrijkt.

Onderzoekssoorten

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw kan worden ingeschakeld ter uitvoering en begeleiding van een onderzoek of voor ondersteuning. Voor onder meer de volgende typen onderzoeken kan een beroep worden gedaan op de beschikbare expertise:

Expertnetwerk

De kracht van het ERB ligt in de toegang tot een breed gespecialiseerd netwerk van deskundigen. De experts hebben jarenlange ervaring in het verrichten van onderzoek op hun terrein en specialisme. Alle disciplines en thema's die de bouwregelgeving kent zijn vertegenwoordigd in het expertnetwerk, zoals onder meer: isolatie, constructie, ventilatie, geluid, brand, gebruik enz.

Onderzoek of ondersteuning

Benieuwd of het Expertisecentrum Regelgeving Bouw voor u een onderzoek kan verrichten of daarbij ondersteuning kan bieden? Stuur dan een mail naar: info@bouwregelwerk.org of neem telefonisch contact op: 015 2565 219

Contactformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English