Gelijkwaardigheidsverklaring Bouwbesluit

Gelijkwaardigheid

Marktontwikkelingen en innovatie brengen nieuwe producten en processen met zich mee. Omdat het Bouwbesluit niet of onvoldoende is toegesneden op alle mogelijke bouwoplossingen, kunnen 'nieuwe' bouwoplossingen door partijen als onverenigbaar met de voorschriften worden geacht. Deze meestal ongegronde weigeringen kunnen de innovatie in een markt belemmeren.

Om inpassingsproblemen van nieuwe producten in de bestaande praktijk te ondervangen, is in het Bouwbesluit een gelijkwaardigheidsbepaling (art. 1.3) opgenomen. Deze bepaling stelt dat oplossingen die minstens gelijkwaardig zijn aan de in het Bouwbesluit gegeven prestatie-eis door partijen (overheid: het bevoegd gezag) moet worden geaccepteerd.

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw is deskundig in het opstellen van gelijkwaardigheidsverklaringen. Op grond van wetenschappelijke kennis en inzicht in de van toepassing zijnde regelgeving, normbladen, standaarden, richtlijnen enz. wordt beoordeeld of een oplossing ten minste gelijkwaardig is aan de voorgeschreven prestatie-eis. Deze gelijkwaardigheidsverklaring kunt u in de praktijk gebruiken als proeve van bouwbesluitconforme werking van de betreffende oplossing.

De gelijkwaardgeidsverklaringen

In opdracht van verschillende partners zijn  gelijkwaardigheidsverklaringen opgesteld. Hieronder treft u de door ons opgestelde gelijkwaardigheidsverklaringen.

Gelijkwaardigheidsverklaring ERB samenvatting       Gelijkwaardigheidsverklaring ERB        Gelijkwaardigheidsverklaring ERB Ubbink (samenvatting)       Gelijkwaardigheidsverklaring ERB Ubbink

ERB CoxGeelen samenvatting        ERB CoxGeelen gelijkwaardigheidsverklaring         ERB Gelijkwaardigheidsverklaring TritiumLights samenvatting       ERB Gelijkwaardigheidsverklaring TritiumLights

Gelijkwaardigheidsverklaring nodig?

Heeft u een gelijkwaardigheidsverklaring nodig? Of heeft u vragen? Dan kunt u een mail te sturen naar: info@bouwregelwerk.org U kunt ook telefonisch contact op nemen: 015 2565 219

Contactformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English