Innovatie en kwaliteitsverbetering bouwregelgeving

Innovatie

Innovatie is een belangrijke  pijler van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw. Ons bestaansrecht is mede gestoeld op deze essentiële kernwaarde. Al onze inspanningen zijn gericht op het bevorderen van innovatie en het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de bouwregelgeving.
Om dit proces van voortdurende vernieuwing te stimuleren geven wij zowel op verzoek als op eigen initiatief advies aan de overheid en markt. Met onze bijdragen trachten wij nieuwe inzichten en visies, ontleend aan de door ons uitgevoerde onderzoeken en gesignaleerde vraagstukken, aan te reiken voor de vernieuwing van het systeem van de bouwregelgeving.

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw publiceert in samenwerking met overheid en markt veel met betrekking tot kwaliteitsverbetering en innovatie. Onderstaand treft u een overzicht van de meest relevante rapporten. Het rapport "Verder na Dekker" is in opdracht van het ministerie van BZK opgesteld. De rapporten "Vertrouwen en betrouwbaarheid deel I & II" zijn op eigen initiatief en in samenwerking met de markt opgesteld. Zij geven inzicht in hoe het stelsel van de bouwregelgeving toekomstbestendig kan worden gemaakt en dusdanig kan worden vormgegeven dat de verschillende belangen niet uit het oog worden verloren. In de rapporten worden voorstellen gedaan om de bouwregelgeving op bepaalde punten fundamenteel te herzien. In de nu gevoerde gedachtenwisseling over een mogelijke fundamentele herziening van de bouwregelgeving gelden deze rapporten naast het rapport 'Privaat wat kan, publiek wat moet' van commissie Dekker als leidend. In 2013 is er in opdracht van het ministerie van BZK door het ERB in samenwerking met RIGO, Stabu en NEN een integraal verbeterplan, genaamd "Eto-rapport" (een quick-scan), gepresenteerd om de bouwregelgeving effectief en efficiënt te vereenvoudigen naar de huidige stand der techniek en kennis. 

Eto-rapport ERB samenvatting   Verder na Dekker 

 Vertrouwen en betrouwbaarheid deel I  ERB Vertrouwen en betrouwbaarheid deel II  Commissie Dekker: Privaat wat kan, publiek wat moet

Contacformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English