Expertnetwerk Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Expertnetwerk

De kracht van Expertisecentrum Regelgeving Bouw ligt voornamelijk in het brede netwerk van specialisten. De bouwregelgeving bestaat uit een complex van samenhangende regelgevingssystemen, waarbij allerhande wetten, regels, normen, standaarden en technische specificaties relevant zijn. Voor een integraal begrip van de regelgeving is een netwerk van top-deskundigen noodzakelijk. Dit expertnetwerk is het fundament van het ERB. Het vormt de basis voor de samenwerking bij het realiseren van onze doelstellingen. Indien en voorzover nodig leveren de experts input en feedback. Het raadplegen van het multidisciplinaire netwerk komt de nauwkeurigheid van het advies c.q. het rapport ten goede.

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw heeft met verschillende gerenommeerde experts samenwerkingsvormen. Ze zijn afkomstig uit uiteenlopende sectoren en actief op verschillende (deel)gebieden. Bij een vraagstuk wordt, afhankelijk van de benodige expertise, een of meerdere experts uit het netwerk geconsulteerd.

Expertise

Het netwerk bestaat uit o.a. deskundigen op het gebied van: brandveiligheid, constructieve veiligheid, energiezuinigheid, gezondheid, gebruikskwaliteit, sociale veiligheid, duurzaamheid, gelijkwaardigheid, materiaal, product- en systeemprestaties, kwaliteitsverklaringen, geluid, ventilatie, isolatie, licht, vergunningen, bestuursrecht, handhaving, bezwaar en beroep, privaatrecht en aansprakelijkheid.

Dr. ir. Nico Scholten Topexpert: dr. ir. Scholten

Het expertnetwerk wordt begeleid en ondersteund door topexpert dr. ir. N.P.M. (Nico) Scholten. Hij is binnen het netwerk het eerste aanspreekpunt aangaande vraagstukken omtrent de bouwregelgeving. Mede onder zijn supervisie worden de adviezen, toelichtingen en rapporten gecoördineerd en geredigeerd. Nico Scholten wordt gezien als één van de invloedrijkste architecten van de bouwregelgeving. Al sedert de jaren '80 is hij intensief betrokken bij de totstandkoming en voortdurende optimalisering van de bouwregelgeving. Zijn onderzoeksrapporten en proefschrift fungeren daarbij als leidraad.

Contactformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English