Visie en missie Expertisecentrum Regelegeving Bouw

Visie

Bouwregelgeving behoort voor de actoren een doelgericht instrument te zijn dat op kennis gebaseerd is en de verbinding realiseert tussen maatschappelijke behoeften, wetenschappelijke kennis, onderwijs en bouwpraktijk.

De kenniscirkel en het driehoeksmodel

De onderstaande kenniscirkel geeft het krachtenveld weer waarin de bouwregelgeving zich afspeelt. Het driehoeksmodel is een schematische weergave van onze integrale visie op het systeem van de bouwregelgeving. Voor een uitgebreide uiteenzetting van onze visie kunt u onze visiebrochure lezen.  

Visie ERB

Missie

Het bevorderen van de kennisbasis op het gebied van bouwregelgeving in de ruimste zin, en het uitvoeren of doen uitvoeren van het daartoe dienstige toepassings- en innovatieonderzoek.

Kernwaarden

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw heeft de volgende waarden centraal staan. Deze waarden zijn richtinggevend voor ons handelen.

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English