Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB)


Advies en begeleiding

ERB adviseert en begeleidt partijen bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving. Bij ons kunt u terecht voor onder andere uitleg, adviezen, zienswijzen, mediation, procesondersteuning, gelijkwaardigheid.

Onderzoek

ERB voert onderzoek uit op het gebied van de bouwregelgeving. Op grond van wetenschappelijke kennis en inzicht in de van toepassing zijnde regelgeving, normbladen, standaarden, richtlijnen enz. wordt bijvoorbeeld beoordeeld of een oplossing ten minste gelijkwaardig is aan de voorgeschreven prestatie-eis. ERB voert ook onderzoek uit om te beoordelen of bouwwerken voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving en komt zonodig met proportionele oplossingen om bouwwerken aan te passen.

Educatie

Kennisontwikkeling is onontbeerlijk voor een goed functioneren van de bouwregelgeving. Goede kennis van de bouwregelgeving draagt bij aan een betere naleving en handhaving van de voorschriften. Om bij te dragen aan de kennisbasis bij de diverse bouwpartners verzorgt ERB opleidingen voor bedrijven, beroepsorganisaties, architecten, advocaten, rechters, juristen, ambtenaren, overheden en semi-overheden etc. In samenspraak stellen we opleidingen samen toegespitst op de specifieke wensen en behoeften.

Neem nu contact met ons op
Mail ons
OVER ERB

Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) is een onafhankelijk expertisecentrum dat markt en overheid ondersteunt bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving. Wij leveren een bijdrage aan een betere interpretatie, toepassing en ontwikkeling van de bouwregelgeving.

ACTUEEL
CONTACT
  • Van der Burghweg 1
    2628 CS Delft
    TU campus 26A-A2.040
  • +31 15 2565 219