Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB)  is een onafhankelijk expertisecentrum dat markt en overheid ondersteunt bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving.

Met onze fundamentele en gedetailleerde kennis van zowel de bouwregelgeving als de bouwkunde trachten wij een coherente bijdrage te leveren aan een betere interpretatie, toepassing en ontwikkeling van de bouwregelgeving.

Advies en begeleiding

Het Expertisecentrum adviseert en begeleidt partijen bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving. Bij ons kunt u terecht voor onder andere uitleg, adviezen, zienswijzen, mediation, procesondersteuning, gelijkwaardigheid.

meer over advies en begeleiding

Laatste nieuws

 • Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer de geamendeerde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen en daarnaast een aantal moties.

  Op 1 mei 2017 heeft de minister het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen naar de Tweede en naar de Eerste Kamer gestuurd.

  De Eerste Kamer heeft bij brief van 10 mei 20017 de minister laten weten dat het naar haar oordeel geen pas heeft om zolang de ontwerpwet nog in behandeling is bij de Eerste Kamer al het op dat ontwerp gebaseerde besluit in voorhang aan de EK te sturen. De minister heeft bij memorie van antwoord van 16 mei 2017 bevestigd aan de EK dat de voordracht aan de Koning van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen niet eerder wordt gedaan dan nadat de behandeling van het wetsvoorstel door uw Kamer is afgerond.  Lees verder
Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English