Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB)  is een onafhankelijk expertisecentrum dat markt en overheid ondersteunt bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving.

Met onze fundamentele en gedetailleerde kennis van zowel de bouwregelgeving als de bouwkunde trachten wij een coherente bijdrage te leveren aan een betere interpretatie, toepassing en ontwikkeling van de bouwregelgeving.

Advies en begeleiding

Het Expertisecentrum adviseert en begeleidt partijen bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving. Bij ons kunt u terecht voor onder andere uitleg, adviezen, zienswijzen, mediation, procesondersteuning, gelijkwaardigheid.

meer over advies en begeleiding

Laatste nieuws

  • Reacties ERB op BBL en BKB

    Reacties ERB op consultaties van de overheid

    Recent heeft het ERB gereageerd op een tweetal consultaties van de overheid.U vindt bijgaand de reacties op het Besluit bouwwerken leefomgeving (AMvB Omgevingswet), en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

    Lees verder
Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English