Ir. P.C. van Staalduinen is onlangs toegetreden tot het bestuur van de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw. Ir M. Groosman, medeoprichter en secretaris/penningmeester van de stichting, legt zijn bestuursfunctie en het dagelijks management van het stichtingsbureau neer met ingang van 1 november 2016.

Ir. Van Staalduinen neemt de functie van secretaris van het bestuur op zich. Ir. G.M.A. Kusters, zittend bestuurslid de functie van penningmeester. Drs. R.J. Wijnands blijft de functie van voorzitter vervullen. Mevrouw J. Borsboom-Mulder vervult de functie van office manager. Contactgegevens zijn te vinden onder: https://www.bouwregelwerk.org/contact

Nieuwe secretaris: Ir. P.C. van Staalduinen

Het voltallige bestuur