Delft en Amsterdam, 20 november 2014

Er is veel te doen over de kwaliteitsverklaringen van KOMO. Deze erkende kwaliteitsverklaringen worden voor zover ze betrekking hebben op bouwproducten door de EU-Verordening Bouwproducten (CE-markering) grotendeels overbodig en onwettig. Dit is oud nieuws, dat nu echter breed wordt uitgemeten omdat partijen te weinig of te laat zoeken naar een mogelijke uitweg en in de knel komen.

ERB heeft eind 2013 in samenwerking met RIGO, Stabu en NEN een advies uitgebracht over de deregulering van de bouwregelgeving. Daarin is uitgewerkt hoe, mede in reactie op de voorzienbare gevolgen van de Europese Verordening Bouwproducten, de bouw met Erkende Technische Oplossingen (ETO®) zou kunnen gaan werken. Daarover spraken we in januari 2014 overigens ook met KOMO. De ETO® biedt de mogelijkheid voor de bouw om een stap vooruit te maken in de kwaliteit van het bouwen, omdat hiermee producten (gebouwen of delen van gebouwen) worden erkend die, aangebracht in een bouwwerk, gegarandeerd aan het Bouwbesluit 2012 voldoen. De CE-markering maakt hier een integraal onderdeel van uit. De CE-markering kan niet de garantie bieden dat het bouwwerk met dat bouwproduct of bouwmateriaal in zijn toepassing aan het Bouwbesluit 2012 zal voldoen.

De ETO® doet dat wel en biedt juist deze aansluiting tussen bouwproduct en zijn toepassing in de praktijk. Dit vergt niet alleen gegarandeerde eigenschappen van producten, maar ook van de verwerking en toepassing ervan. Meerdere producenten in de bouw zien de voordelen hiervan in, omdat dit het leven van de klanten een stuk gemakkelijker gaat maken. Verzekeringen kunnen erop aansluiten en er wordt veel bespaard in toezicht, controle en bouwfouten. Dat sluit geheel aan bij de politieke doelstelling van meer markt en minder overheid waarvoor komend jaar wetwijzigingen aan de orde zullen zijn die de aansprakelijkheid voor de bouwende partijen aanscherpen en die de opdrachtgever en eindgebruiker moeten vrijwaren van non-conformiteit.

Invoering ervan gaat echter niet van vandaag op morgen, zeker niet wanneer overheid en enkele partijen in de bouw haasachtig gedrag vertonen t.a.v. zo’n vernieuwing. 1 Wij blijven er echter van overtuigd dat dit een belangrijke nieuwe weg openlegt naar kwaliteitsverbetering én vereenvoudiging in de bouwwereld. We blijven dus hameren op de voordelen, die zeker met de steun in de rug van de overheid (erkenning) te bereiken zijn.

1http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/07/kamerbrief-met-reactie-op-rapport-erkende-technische-oplossingen.html

—————————————————————————————————————————————————————

Meer informatie over de ETO lees:

Nadere informatie: Dr. ir. Nico Scholten tel: 06 53740863