Prestatietoets | Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Prestatietoets

Regelgeving, standaarden, normen en richtlijnen vormen de basis waarop bouwproducten en of bouwprocessen in relatie tot hun omgeving moeten worden beoordeeld op hun prestaties. Voor deze zogeheten prestatietoets kunt u terecht bij het Expertisecentrum Regelgeving Bouw. Aan de hand van de overgelegde producten en bescheiden wordt op grond van het geldende recht en de vigerende normen een gespecificeerde prestatietoets uitgevoerd en een beargumenteerde prestatieverklaring opgesteld. Deze prestatietoets heeft wat betreft bouwproducten of -processen de status van een kwaliteitsverklaring.

Uitvoeren prestatietoets en opstellen van prestatieverklaring

Bij het uitvoeren van de prestatietoets wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid en zorgvuldigheid in acht genomen. De prestatietoets wordt in de regel op de volgende stapsgewijze methode uitgevoerd:

  1. Technisch analyseren van product of proces
  2. Verzamelen van toepasselijke regels en normen
  3. Methodiek en toetsingscriteria bepalen
  4. Uitvoeren van de prestatietoets
  5. Terugkoppeling van de toetsresultaten
  6. Opstellen van een gedocumenteerde prestatieverklaring

Voorbeeld prestatieverklaring

Al voor diverse partijen heeft het ERB een prestatieverklaring mogen opstellen. Hieronder kunt u een voorbeeld inzien.

Prestatietoets samenvatting         Prestatietoets Expertisecentrum Regelgeving Bouw    

Prestatieverklaring nodig?

Heeft u een prestatieverklaring nodig? Voor meer informatie kunt u per mail of telefoon contact opnemen: info@bouwregelwerk.org tel 015 2565 219

Contactformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English