Recent heeft het ERB gereageerd op een tweetal consultaties van de overheid.

U vindt bijgaand de reacties op:

  1. Besluit bouwwerken leefomgeving (AMvB Omgevingswet), en
  2. Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

Voor nadere vragen kunt u terecht bij:

Dr. ir. N.P.M. Scholten,
senior expert Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
m +31653740863
mail: N.Scholten@bouwregelwerk.org