De Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw-(ERB) is sinds haar oprichting in 2005 uitgegroeid tot een vooraanstaand Expertisecentrum op het gebied van de (bouw) technische regelgeving. Al méér dan 10 jaar zet ERB zich in voor een betere interpretatie en ontwikkeling van de bouwregelgeving. De gelieerde experts hebben met het inzetten en delen van hun kennis en expertise aangetoond dat er behoefte is aan een dergelijk centrum.

In het jaarverslag 2015 leest u over onder meer: het expertisecentrum, de experts, de werkwijze van het ERB, de klanten, de partners, de publicaties, samenwerkingsverbanden, de kennisbank bouwregelgeving, de aandachtsgebieden en hoogtepunten met betrekking tot de bouwregelgeving voor de praktijk in 2015.

In het jaar 2015 stond naast het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen de aardbevingsproblematiek in Noord-Oost Nederland centraal. De experts van het ERB hebben in het kader van deze wetgevingsoperatie verschillende onderzoeksrapporten en publicaties c.q. adviezen gepubliceerd. In het jaarverslag dan wel onder de menuknop ‘Stelsel’ van de website www.bouwregelwerk.org leest u meer over de visie van ERB op het functioneren van de bouwregelgeving en de uitvoerbaarheid van de voorgenomen wetswijziging.

Download hier het jaarverslag ERB 2015