De Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw-ERB is sinds haar oprichting in 2005 uitgegroeid tot hèt Expertisecentrum op het gebied van de (bouw) technische regelgeving. Al méér dan 12 jaar zet ERB zich in voor een betere interpretatie en ontwikkeling van de bouwregelgeving. De experts hebben met het inzetten en delen van hun kennis en expertise het bestaansrecht bewezen.

In het jaarverslag 2016 leest u over onder meer: het expertisecentrum, de experts, de werkwijze van ERB, de klanten, de partners, de publicaties, samenwerkingsverbanden, de kennisbank bouwregelgeving, de aandachtsgebieden en hoogtepunten voor de bouwregelgevingpraktijk in 2016.

In het jaar 2016 stond evenals in de voorgaande jaren het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen centraal. De experts van het ERB hebben in het kader van deze wetgevingsoperatie verschillende onderzoeksrapporten gepresenteerd en publicaties c.q. adviezen gepubliceerd. In het jaarverslag dan wel onder de menuknop ‘Stelsel’ leest u meer over de visie van ERB op het functioneren van de bouwregelgeving en de uitvoerbaarheid van de voorgenomen wetswijzigingen.