door: dr. ir N.P.M. Scholten (ERB) en ir. R. de Wildt FRICS (RIGO)

Nieman, leider van het actieteam Private Kwaliteitsborging, ageert in Cobouw en op de site van het Actieteam tegen de voorstellen van ERB/RIGO/TNO voor een andere omgang met bouwregelgeving, zoals in een discussiebijeenkomst op 2 september j.l. met genodigden en Tweede Kamerleden is besproken.

Read More