Over Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw is officieel in 2005 opgericht met het doel de markt en de overheid op onafhankelijke wijze ondersteuning te bieden bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving.
Na de inwerkingtreding van het eerste Bouwbesluit (1992) werd de vraag naar een expertisecentrum dat kennis en kunde over de bouwregelgeving bundelt en faciliteert steeds manifester. Diverse partijen (markt en overheid) vroegen de grondleggers van het Expertisecentrum geregeld om advies en raad omtrent de interpretatie en toepassing van de bouwregelgeving. Teneinde structureel te kunnen beantwoorden aan deze grote behoefte is na uitvoerig beraad besloten een expertisecentrum in het leven te roepen. Sinds de oprichting in 2005 heeft het Expertisecentrum Regelgeving Bouw de markt en overheid met succes weten te bedienen.

Ondersteuning en begeleiding

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw biedt op verscheidene manieren ondersteuning en begeleiding. Voor de zelfredzame partij is er de Kennisbank die grotendeels gratis toegankelijk is. Hierin zijn legio adviezen, toelichtingen, zienswijzen en studiemateriaal aangaande de bouwregelgeving te vinden. Deze kennisbronnen kunnen behulpzaam zijn bij het interpreteren en toepassen van bouwregelgeving, maar ze kunnen evenwel gebruikt worden als gezaghebbende bewijsstukken en derhalve ter onderbouwing van (proces)stukken ingebracht worden. Wij adviseren partijen altijd eerst in de kennisbank opzoek te gaan naar de voorhanden zijnde kennis. Als bij het zoeken ondersteuning gewenst is, kan er contact worden opgenomen.

Naast de gratis digitale dienstverlening via de Kennisbank kan het Expertisecentrum ook verzocht worden om advies op maat te leveren, te ondersteunen gedurende een proces, te onderzoeken, te bemiddelen enz. Elke partij die vragen heeft met betrekking tot de bouwregelgeving kan een beroep doen op de expertise van het ERB. Te denken valt aan: bouwkundigen, architecten, aannemers, gebouweigenaren, vastgoedmakelaars, burgers, woningcorporaties, ondernemers, handhavers, ambtenaren, juristen, vergunningverleners, advocaten, rechters, wetenschappers, onderzoekers, overheden etc.

Jaarverslagen

ERB Jaarverslag 2009 ERB Jaarverslag 2010  ERB jaarverslag 2011  ERB jaarverslag 2012
Jaarverslag ERB 2013
 Jaarverslag ERB 2014  Thumbnail Jaarverslag ERB 2015  ERB+jaarverslag+2016

Contactformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English